Diddaan Barattootaa gara Raayyaa Waraanaatti Ce’e!

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 18/2011) Diddaab abarattootaan eegalame gara ummataa gahuu bira darbee raayyyaa ittisa biyyaa keessatti dhalachuu isaa oduun damee qunnamtii Qeerroo humna ittisa biyyaa irraa nu gahe addeesse.

Oduun humna raayyaa wayyaanee keessaa nu gahe akka hubachiisutti, wayyaanoti ummata shakkuu fi sadaachuu irraa kan ka’e humna waraanaa fi ummata addaan baasuuf shira adda addaa xaxaa jira.

Akka tarsimoottis, raayyaan ittisaa ilaalcha siyaasaa irraa qulqullaa’uu qaba aguuggii jedhuun qorannaan akka humna ittisaa sadarkaa sadarkaa addaa addaa keessatti godhamuuf akeekamee jira.

Akka kanaan gidduu kana qorannaan humna tikaa fi ittisaa keessatti dhoksaan erga godhamee booda qorannaan kun qondaaltota waraanaa dhaloota saboota biroo kan ta’an kan akka Oromoo, Ogaadeen, Amaaharaa fi kanneen cunqurfamoo irraatti jabinaan akka gaggeeffame ajajni darbee jira.

Qorannoo kun immoo humna ittisaa keessatti walshakkii duraan ture babal’isuu bira darbee, yeroo ammaa kana kanneen qondaalummaa qaban akka biyya fincilan kakaasee jira.

Odeessa boodana nu gaheenis, guyyoota lamaan kana keessa qondalotaa fi waraana Itophiyaa karaa Kibbaa jiran keessaa humni guddaan mootummaa Keeniyaatti harka kennatanii jiru.

Humna Waraana  mootummaa Keenyatti harka  kennatan keessattis qondaaloti olaanoo sadii, Shalaqaa Alamuu Namarraa, Kolonel Hailemariam Kumsaa Waqayyoo fi Kolonel Gammachuu Kabadaa Furgasa yoo ta’an humni waraanaa 50-60 gahu  waliin akka harka kennate beekmee jira.

Sababaan himame kanaan mootummaan Itophiyaa yeroo ammaa human waraanaa keessaa kanneen saboota biroo ta’an irratti basaasota ramadee eegaa fi to’annaa gochaa akka jiru beekameera. Yeroo ammaa kanas kellaawwan gara Mooyyaleetti nama geessan hedduu eegamaa jiru; karaa Sudaan illee namoota bahuuf yaalan qabanii deebisuutti akka jiran beekamee jira.

Advertisements

About Union of Oromo Students in Europe

The Union of Oromo Students in Europe, (UOSE) or Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa (TBOA) is a student organization founded in 1974. UOSE played the biggest role with its brother organization UOSNA (Union of Oromo Students in North America) in nurturing the language and culture of the Oromo people, protesting against successive Ethiopian regimes, and coordinating the overall support to the OLF from the diaspora. UOSE celebrated its 10 anniversary in 1984. The unions held their 27th annual congress in July 2000, which was attended by delegates of the Union's branches in Belgium, the Czech Republic, Germany, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The congress also received solidarity and mandating messages from branches of the Union in Greece and Norway.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s